KFC – Dozvěděli jste se, jak se ucházet o volná místa

Vítejte v KFC, kde chutné jídlo potkává vynikající kariérní příležitosti. 

Ucházením se o práci v KFC může být váš první krok směrem k odměňující kariéře v rychlé občerstvení. 

ADVERTISEMENT

Tento průvodce vás provede procesem přihlášky, od vyhledávání volných pracovních pozic až po vynikající pohovor.

Výzkum nabídek pracovních míst

Před začátkem procesu podávání žádosti je klíčové provést výzkum dostupných pracovních nabídek v KFC. 

Zde je, jak můžete efektivně provést výzkum a najít vhodné zaměstnání pro sebe:

ADVERTISEMENT
 • Navštivte webové stránky kariéry KFC: Přístup na oficiální webové stránky KFC a přejděte na sekci kariéry, abyste mohli prozkoumat dostupné pozice.
 • Prozkoumejte popisy pracovních míst: Přečtěte si popisy různých pracovních nabídek, abyste se dozvěděli o povinnostech, kvalifikacích a požadavcích.
 • Všimněte si konkrétních požadavků: Zaznamenejte si konkrétní dovednosti, kvalifikace nebo zkušenosti požadované pro každé zaměstnání.
 • Zvažte lokality: Věnujte pozornost oblasti pracovních nabídek a zvažte faktory, jako je dojížďka a dostupnost.
 • Hledejte příležitosti ke zdokonalení: Identifikujte pozice, které nabízejí postup v kariéře a příležitosti k růstu ve firmě.

KFC - Dozvěděli jste se, jak se ucházet o volná místa

Pracovní role v KFC

KFC nabízí různé pracovní role s konkrétními odpovědnostmi. Zde jsou některé běžné pozice:

 • Člen týmu: Poskytuje zákaznický servis, připravuje jídlo a udržuje čistotu.
 • Směnový supervizor: Řídí provoz, zajišťuje bezpečnost potravin a poskytuje zákaznický servis během směny.
 • Asistent manažera: Podporuje manažera v denním provozu, včetně dohledu nad personálem a spokojeností zákazníků.
 • Generální manažer restaurace: Řídí celkový provoz restaurace, včetně financí, personálu a spokojenosti zákazníků.

Příprava aplikčních materiálů

Příprava vašich aplikčních materiálů je klíčová pro přihlášení do KFC. Zde je, jak zajistit, aby se vaše materiály vynikly:

ADVERTISEMENT
 • Aktualizujte svůj životopis: Zvýrazněte relevantní dovednosti a zkušenosti.
 • Napište poutavý motivační dopis: Prokažte nadšení a zarovnejte své dovednosti s prací.
 • Sežeňte další dokumenty: Zahrňte certifikáty nebo reference.
 • Přizpůsobte své materiály: Přizpůsobte je pro každou práci a zdůrazněte relevantní dovednosti.

KFC - Dozvěděli jste se, jak se ucházet o volná místa

Online přihlášení

Přihlášení o práci online v KFC je pohodlné a přehledné. Zde je průvodce krok za krokem, který vám pomůže navigovat procesem online přihlášky:

 1. Navštivte webové stránky kariéry KFC: Přejděte na oficiální webové stránky KFC a najděte sekci kariéry.
 2. Prohledávejte nabídky pracovních míst: Použijte funkci vyhledávání k nalezení dostupných pozic, které odpovídají vašim dovednostem a zájmům.
 3. Vytvořte si účet: Pokud je potřeba, vytvořte si účet na webové stránce pro zahájení procesu přihlášení.
 4. Vyplňte přihlášku: Vyplňte online formulář a poskytněte přesné a podrobné informace.
 5. Nahrání životopisu a motivačního dopisu: Přiložte svůj životopis a, pokud je požadováno, motivační dopis, ve kterém prezentujete své kvalifikace a nadšení.
 6. Zkontrolujte a odešlete vaši přihlášku: Zkontrolujte případné chyby nebo chybějící informace před odesláním.
 7. Následné kroky: Zvažte následné kontaktování personalistu, abyste vyjádřili zájem a zjistili stav vaší přihlášky.

Tipy pro přesné a důkladné vyplnění žádosti

Je zásadní vyplnit svou žádost přesně a důkladně, když se ucházíte o práci v KFC. Zde je pět tipů, jak vám můžeme pomoci:

 • Důkladně prostudujte popis pracovní pozice: Ujistěte se, že porozumíte požadavkům a přizpůsobte svou žádost odpovídajícím způsobem.
 • Dvojnásobně zkontrolujte své kontaktní údaje: Ujistěte se, že vaše telefonní číslo a e-mailová adresa jsou správné pro případné kontakty.
 • Poskytněte podrobnou pracovní historii: Zahrňte relevantní pracovní zkušenosti, data zaměstnání a pracovní povinnosti.
 • Zodpovězte všechny otázky: Vyplňte všechny části žádosti, včetně nepovinných, aby byl poskytnut kompletní přehled kvalifikace.
 • Před odesláním si žádost přečtěte: Zkontrolujte pravopisné a gramatické chyby, abyste předložili upravenou žádost.

Běžné chyby, kterých se vyvarovat

Chcete-li zvýšit úspěch vaší žádosti o práci, vyvarujte se těmto běžným chybám:

 • Nedodržení termínu: Odešlete vaši žádost před termínem.
 • Nevhodně přizpůsobená žádost: Přizpůsobte si své materiály podle požadavků pracovní pozice.
 • Neupozornění se na sledování: Zvažte kontaktování personálního manažera po odeslání.
 • Dodání nepřesných informací: Dvojkontrolujte všechny detaily pro přesnost.
 • Nepřipravenost na pohovor: Prostudujte firmu a procvičte si běžné otázky na pohovoru.
 • Nevyjádření nadšení: Projevte nadšení pro roli a firmu.

KFC - Dozvěděli jste se, jak se ucházet o volná místa

Příprava na pohovor

Příprava na pohovor je klíčová pro zaujetí potenciálních zaměstnavatelů. Zde je, jak se můžete připravit na vaše pohovor v KFC:

 • Prozkoumejte si firmu: Seznámte se s historií, hodnotami a nabídkou menu KFC.
 • Porozumějte popisu práce: Buďte připraveni diskutovat o tom, jak se vaše dovednosti a zkušenosti shodují s rolí.
 • Procvičujte běžné otázky na pohovoru: Připravte uvážlivé odpovědi o vašem pozadí, dovednostech a zájmu o pozici.
 • Oblečte se vhodně: Nosíte čistý, profesionální oděv, který odráží obraz KFC.
 • Přijděte včas: Plánujte přijít nejméně 10-15 minut před předpokládaným časem pohovoru.
 • Přineste nezbytné dokumenty: Mějte při sobě další kopie svého životopisu a jakékoliv jiné dokumenty požadované KFC.
 • Buďte sebejistí a nadšení: Ukážete svůj zájem o pozici a vaši schopnost přispět k úspěchu KFC.

Typy pohovorů

Během procesu přijímacího řízení v KFC se můžete setkat s různými typy pohovorů. Zde je několik běžných typů:

 • Jedno na Jednoho Pohovor: Tradiční pohovor s jedním vyhodnocujícím.
 • Skupinový Pohovor: Více kandidátů vyhodnocováno společně, často pro role zaměřené na týmovou spolupráci.
 • Behaviorální Pohovor: Zaměřený na minulé chování k předpovídání budoucího výkonu.
 • Panelový Pohovor: Vyhodnocován skupinou vyhodnocujících, často z různých oddělení.
 • Telefonický Pohovor: Předběžný pohovor provedený přes telefon.
 • Video Pohovor: Pohovor provedený pomocí video konferenčního softwaru.
 • Druhý nebo Finální Pohovor: Dohledávací pohovor s dalšími rozhodčími nebo podrobnějšími otázkami.

Běžné interview otázky a jak na ně odpovědět

Příprava na běžné interview otázky vám může pomoci cítit se více sebejistě a srozumitelně během vašeho pohovoru v KFC. 

Zde jsou některé běžné otázky a jak na ně odpovídat:

“Pověz mi něco o sobě.”

 • Shrňte své zkušenosti, dovednosti a zájmy související s prací.

“Proč chcete pracovat v KFC?”

 • Zdůrazněte svou vášeň pro zákaznický servis a příležitost růstu s uznávanou značkou.

“Jaké jsou vaše silné stránky a slabé stránky?”

 • Zaměřte se na silné stránky relevantní pro práci a diskutujte, jak zvládáte nebo zlepšujete své slabé stránky.

“Můžete popsat náročnou situaci v práci a jak jste ji zvládli?”

 • Použijte metodu STAR (Situace, Úkol, Akce, Výsledek) k popsání situace a vášho přístupu k jejímu řešení.

“Jak zvládáte stresující situace?”

 • Diskutujte o své schopnosti zůstat klidný, prioritizovat úkoly a hledat podporu, když je to potřeba.

“Kde se vidíte za pět let?”

 • Vyjádřete svůj zájem o růst ve společnosti a převzetí dalších odpovědností.

“Pracujete dobře v týmu?”

 • Předložte příklady úspěšného týmového řešení a vaši schopnost efektivně spolupracovat s ostatními.

Další krok

Po odeslání žádosti o práci u firmy KFC a provedení pohovoru může následné oslovení ukázat vaši nadšenost a profesionalitu. Zde je několik tipů, jak efektivně navázat kontakt:

 • Pošlete e-mail s poděkováním: Vyjádřete vděk za možnost pohovoru a znovu potvrďte svůj zájem o pozici.
 • Informujte se o časovém plánu: Slušně se zeptejte na očekávaný termín rozhodnutí a kdy můžete očekávat odpověď.
 • Poskytněte další informace: Pokud je to možné, nabídněte jakékoliv další informace nebo reference, které mohou podpořit vaši žádost.
 • Zůstaňte zdvořilí a profesionální: Zachovejte respektující tón ve všech komunikacích, i když nedostanete okamžitou odpověď.
 • Buďte trpěliví: Dejte náborovému týmu čas na rozhodnutí, než se znovu ozvete.

KFC Mzdy

Platy pro pracovní příležitosti v KFC se mohou lišit v závislosti na místě, zkušenostech a konkrétních pracovních úkolech. 

Zde je přibližný rozsah platů pro různé pozice:

 • Člen týmu: $8 – $12 za hodinu
 • Směnový vedoucí: $10 – $15 za hodinu
 • Asistent manažera: $12 – $18 za hodinu
 • Generální manažer restaurace: $40,000 – $60,000 za rok

Na závěr

Ucházení se o práci v KFC může být odměňujícím zážitkem, který otevírá dveře k zajímavým kariérním příležitostem.

Následování kroků uvedených v tomto průvodci může zvýšit vaše šance na úspěch při podání žádosti.

Začněte svou cestu ke splněné kariéře v KFC ještě dnes. Prozkoumejte nabídky pracovních míst, připravte si materiály a podávejte žádost online nebo osobně, abyste se připojili k týmu!

Číst v jiném jazyce